Portfolio Otvorenog investicionog fonda "Trend"

 
Na dan: {{Datum}}
{{ filtered.length }}/{{ totalItems}}
Simbol Tržišna vrijednost Procenat
{{data.OznakaSimbola}} {{ data.TrzisnaVrijednost | number:2}} {{data.Procenat * 100 | number:2}}%

Ne postoji u tabeli