Arhiva novosti za 2020. godinu

 
Obavještenje o sazivanju ponovljene Redovne skupštine akcionara ZIF „Trend“ AD Podgorica - 23.07.2020.
 
Obavještenje o sazivanju Redovne skupštine akcionara ZIF „Trend“ AD Podgorica - 25.06.2020.