Arhiva novosti za 2016. godinu

 
Poziv na II ponovljenu vanrednu Skupštinu akcionara ZIF TREND - u postupku transformacije

Saziv redovne Skupštine ZIF TREND AD Podgorica - u postupku transformacije 11.01.2017.

30.12.2016
 
Obavještenje o održanoj Skupštini akcionara ZIF TREND - u postupku transformacije

Obavještavaju se akcionari Zatvorenog investicionog fonda TREND AD - u postupku transformacije da ponovljena vanredna skupština zakazana za 29.12.2016. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma.

O novom datumu održavanja Skupštine akcionari će biti blagovremeno obaviješteni.

DZU Butterfly finance AD Podgorica

29.12.2016
 
OBAVJEŠTENJE ZA AKCIONARE - glasanje putem glasačkih listića

Obavještavaju se akcionari Zatvorenog investicionog fonda TREND AD Podgorica - u postupku transformacije koji su glasali putem glasačkih listića na Skupštini akcionara dana 30.11.2016. godine, a koja nije održana zbog nepostojanja kvoruma, da za ponovljenu Skupštinu zakazanu za 29.12.2016. moraju ponovo dostaviti ovjerene glasačke listiće na adresu DZU Butterfly finance - Bulevar Marka Miljanova 46/17, Podgorica, najkasnije do dana održavanja Skupštine.

DZU Butterfly finance AD Podgorica

21.12.2016
 
Saziv ponovljene Vanredne skupštine akcionara ZIF "Trend" AD Podgorica - u postupku transformacije
 
Obavještenje o održanoj Skupštini akcionara ZIF TREND - u postupku transformacije

Obavještavaju se akcionari Zatvorenog investicionog fonda TREND AD - u postupku transformacije da Vanredna skupština zakazana za 30.11.2016. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma.

O novom datumu održavanja Skupštine akcionari će biti blagovremeno obaviješteni.

DZU Butterfly finance AD Podgorica

02.12.2016
 
Obavještenje za glasanje putem glasačkih listića

Ukoliko glasate putem glasačkih listića, bez prisustva na Skupštini akcionara, isti mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom (za pravna lica pečatom i potpisom, a za fizička lica ovjera od strane notara). Za ovlašćene predstavnike pravnih lica, uz glasački listić, neophodno je dostaviti i uredno ovjereno punomoćje, u originalu.

23.11.2016
 
Obavještenje vlasnicima investicionih jedinica

Nakon isteka dvije godine od početka transformacije Otvorenog investicionog fonda TREND - u postupku transformacije, prestaje naplata izlazne provizije za otkup investicionih jedinica od 10% od vrijednosti isplate.

Počev od 15.11.2016. godine provizija će biti naplaćivana u skladu sa Pravilima o upravljanju Otvorenim investicionim fondom TREND.

14.11.2016
 
Saziv Vanredne skupštine akcionara ZIF "Trend" AD Podgorica - u postupku transformacije
 
Obavještenje i Saziv druge ponovljene II redovne Skupštine akcionara ZIF TREND AD

Obavještavaju se akcionari Zatvorenog investicionog fonda TREND AD - u postupku transformacije da II redovna skupština zakazana za 08.06.2016. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, te da se nova ponovljena zakazuje za 01.07.2016. godine u 12:00h, kada će biti održana i vanredna Skupština ZIF-a.

Materijal za obije skupštine nalazi se u prethodno objavljenim obavještenjima.

DZU Butterfly finance AD Podgorica

16.06.2016
 
Poziv na ponovljenu skupštinu ZIF Trend AD
 
Poziv na vanrednu skupštinu akcionara ZIF TREND AD Podgorica - u postupku transformacije
 
Obavještenje za akcionare - Skupština akcionara ZIF TREND AD Podgorica - u postupku transformacije

Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda Trend a.d. Podgorica - u postupku transformacije zakazana za dan 20.05.2016. godine nije održana usled nepostojanja kvoruma.

O novom datumu održavanja skupštine, akcionari će biti blagovremeno obaviješteni.

DZU Butterfly finance AD Podgorica

26.05.2016
 
Poziv na redovnu Skupštinu akcionara ZIF TREND AD Podgorica - u postupku transformacije

Saziv redovne Skupštine ZIF TREND AD Podgorica - u postupku transformacije 20.05.2016.

13.04.2016
 
Reagovanje na tvrdnje Vesne Grgurović objavljene u crnogorskim medijima 01.04.2016.

Čitajući napade Vesne Grgurović, koja sebe naziva predstavnikom manjinskih akcionara ZIF-a Trend AD, a u stvari je portparol Mihaila Madžarovića, najprije smo pomislili da ima veze sa datumom objave ovih tvrdnji. Međutim, znajući koliku su štetu pomenuta lica nanijela fondu Trend, za vrijeme njihoovg upravljanja, shvatili smo da imaju ozbiljne namjere da nastave sa urušavanjem Fonda, pokušavajući da dikredituju sve napore aktuelnog menadžmenta.

Naime, ovaj dvojac izmišlja stvari kako bi neosnovano vršio pritisak na državne organe. U jednom smo saglasni sa njima, a to je da je krajnje vrijeme da se državni organi, a prvenstveno tužilaštvo zauzme za slučaj Trend i počne, konačno, iz fioke izvlačiti mnogobrojne predmete, koji svjedoče o kriminalnim radnjama, koje su za rezultat imale čerupanje Fonda. Takođe pozivamo tužilaštvo da ispita i rad aktuelnog menadžmenta Fonda, i biće nam zadovoljstvo da rezultate istrage javno objavi.

Tvrdnje, koje potpisuje Vesna Grgurović, imaju za cilj da unesu paniku među akcionare i na taj način umanje povjerenje u aktuelni menadžment. Za predmetnu nekretninu, koja je trn u oku ovom dvojcu, treženo je interesovanje za procijenjenu vrijednost od 8 miliona eura, međutim, na žalost, ne postoji interesovanje od strane kupaca. Ovim gestom se dokazuje koliku je štetu prethodni menadžment nanio Fondu samo u ovom dijelu, na taj način što su pomenutu nekretninu, bez imalo srama, vrednovali 17 miliona eura, i od toga iznosa naplaćivali proviziju od 3% na godišnjem nivou. Između ostalog i komapnija Trend korali AD, koja je u većinskom vlasništvu Fonda vrednovana je na 30 miliona eura, te se vrlo lako može zaključiti iz samo ova dva primjera, u kojim su razmjerama čerupali Fond.

O ,,racionalnim” odlukama prethodnog menadžmenta najbolje govori činjenica da su samo prodajom akcija Budvanske rivijere i HTP Onogošt oštetili akcionare Fonda za ni manje ni više već million eura. Naime akcije Budvanske rivijere prodali su po cijeni od 4 eura, da bi se par mjeseci nakon toga iste na berzi prodavale po cijeni od 20 eura.

Zemljište u Zaprešiću kod Zagreba, je prethodni mendžment kupio za 5 miliona eura, čija realna tržišna vrijednost je višestruko manja, te očajničkim pokušajem opstrukcije pravilnog vrednovanja ovog zemljišta, pokušavaju prikriti razmjere štete koju su nanijeli Fondu. Samo ova kupovina zemljišta je jedan formirani predmet u fiokama državnog tužilaštva, od kojeg konačno očekujemo da se oglasi i kaže da li je u predmetnoj transkaciji bilo kriminalnih radnji.

Još jedan od ciljeva Mihaila Madžarovića koji se pojavljuje u obliku Vesne Grgurović je vraćanje Fonda u fazu likvidacije, u kojoj je sam sebi odredio mjesečnu nadoknadu od 8.000 eura, I to direktno iz imovine Fonda.

O kakvim licemjerima se radi najbolje govori činjenica da je g-đi Grgurović, za samo par mjeseci rada u PLC Morača (u većinskom vlasništvu fonda Trend) na ime otpremnine, uz još troje njenih kolega isplaćeno ukupno 400.000 eura. Ovo je potvrda ,,zaštite” interesa akcionara Fonda i poslovnog morala ovih lica, koja sebi daju za pravo da omalovažavaju sve dobro što aktuelni menadžment čini za Fond.

O našem radu najbolje govore djela kao i tržišna vrijednost akcija i investicionih jedinica Zatvorenog i Otvorenog fonda koja je ukupno porasla za 150% u odnosu na period upravljanja prethodnog menadžmenta.

DZU Butterfly Finance AD Podgorica

05.04.2016
 
Obavještenje o poništenju Odluke Odbora direktora Trend Invest-a AD br. 01/16 od 15.01.2016.

Nadzorni odbor ZIF TREND AD Podgorica - u postupku transformacije na sjednici održanoj 11.04.2016. donio je Odluku o poništenju odluke Odbora direktora Trend Investa AD br. 01/16 od 15.01.2016.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

13.03.2016
 
Prospekt za preuzimanje akcija akcionarskog društva HTP Trend Korali AD Sutomore
 
Odluka o dobrovoljnom preuzimanju akcionarskog društva HTP Trend Korali AD Sutomore
 
Poziv na ponovljenu vanrednu Skupštinu akcionara ZIF TREND AD Podgorica - u postupku transformacije
 
OBAVJEŠTENJE - odložena vanredna Skupština akcionara ZIF TREND AD - u postupku transformacije

Obavještavaju se akcionari Zatvorenog investicionog fonda TREND AD - u postupku transformacije da vanredna skupština akcionara, koja je bila zakazana za 21.01.2016. nije održana, iz razloga što se na istoj nisu pojavili akcionari, već samo zaposleni Društva za upravljanje Butterfly Finance AD Podgorica.

O novom datumu održavanja skupštine akcionari će biti blagovremeno obaviješteni.

ZIF TREND AD Podgorica - u postupku transformacije

22.01.2016
 
Poziv na vanrednu Skupštinu akcionara ZIF "Trend" AD Podgorica - u postupku transformacije
 
Reagovanje na tekst u dnevnom listu DAN

Povodom današnjeg teksta u dnevnom listu "DAN" i aktuelnih dešavanja oko (ne)isplate akcionara koji su glasali protiv programa razvoja u pojedinim fondovima, a radi preciznijeg informisanja preko 9,000 akcionara Otvorenog i Zatvorenog investicionog fonda TREND, želimo da naglasimo da će DZU Butterfly Finance kao i do sada u potpunosti poštovati Zakon o investicionim fondovima i sve finansijske obaveze prema akcionarima.

15.01.2016