Osnovni podaci o fondu

...učitavanje...

Zatvoreni IF Trend

Osnovni podaci o fondu

Zatvoreni investicioni fond Trend AD Podgorica - je nastao transformacijom Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica u zatvoreni i otvoreni investicioni fond, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11). Osnivanje Fonda je započeto na transformacijskoj skupštini Fonda zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica, dana 21.07.2014. godine. Datum osnivanja je 18.09.2014. godine, kada je Fond upisan u Registar zatvorenih fondova kod Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.

Fond zajedničkog ulaganja Trend AD Podgorica je nastao u procesu Masovne vaučerske privatizacije, kao privatizacioni fond.

Zatvorenim investicionim fondom Trend AD Podgorica - upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondom Butterfly finance AD - Podgorica. Društvo upravlja Fondom po osnovu ugovora o upravljanju, kojim preuzima obavezu da izvršava sve poslove upravljanja imovinom u ime i za račun fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da upravlja zatvorenim investicionim fondom u interesu akcionara fonda.

Zatvoreni investicioni fond Trend AD Podgorica - posluje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11 od 17.11.2011. godine).

Organi upravljanja Fonda su Skupština akcionara fonda i Nadzorni odbor fonda.

Kontrolu i nadzor nad poslovanjem Fonda ostvaruje Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.

Akcijama Zatvorenog investicionog fonda, koji je pravni sljedbenik Fonda zajedničkog ulaganja, može se svakodnevno trgovati na slobodnom tržištu berze.