Akcionari

...učitavanje...

Zatvoreni IF Trend

Akcionari

Ime i prezime ili naziv pravnog lica Procenat vlasništva
EK - Zbirni kastodi račun 1 37.25000344
UCB Zbirni kastodi račun 2 17.93085518
ED – OIF TREND u postupku transformac 8.55989235
ZIF TREND 4.04737311
"AB INVESTICIJE" DOO 2.61770408