Novosti

Obavještenje o sazivanju i materijal za vanrednu Skupštinu akcionara ZIF TREND a.d. Podgorica

Poziv za Vanrednu Skupštinu akcionara ZIF.pdf 1. Predlog Odluke o usvajanju Ugovora o upravljanju.pdf 2. Predlog Odluke o potvrđivanju Ugovora o poravnanju.pdf 3. Predlog Odluke o potvrđivanju Ugovora o zajmu ZTG-ZIF.pdf 4. Predl
Opširnije

Obavještenje o sazivanju i materijal za II ponovljenu vanrednu Skupštinu akcionara ZIF TREND a.d. Podgorica

SAZIV II ponovljene Skupštine akcionara ZIF  2017-11-17.pdf 1. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta.pdf 2. Odluka o prodaji HTP Trend Korali.pdf 3. Odluka o razrjesenju članova NO.pdf 4. Odluka o imenovanju čla
Opširnije

OBAVJEŠTENJE - OIF TREND završio proces transformacije

Rješenjem br. 04/3-843/11-17 Komisije za hartije od vrijednosti od 29.09.2017. utvrđeno je da je Društvo za upravljenje investicionim fondom Butterfly finance a.d. Podgorica uskladilo sve akte, organizaciju i poslovanje Otvorenog
Opširnije

Obavještenje o sazivanju i materijal za ponovljenu vanrednu Skupštinu akcionara ZIF TREND a.d. Podgorica

Predlog odluke o izmjenama i dopunama statuta Odluka o prodaji HTP Trend Korali Odluka o razrješenju članova NO Odluka o imenovanju članova NO SAZIV Prva ponovljena 19.10.2017
Opširnije

InfoVrijednost investicione jedinice

2019-02-17

Provjera investicionih jedinica

Nekretnine za prodaju

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4 Zakona o privrednim društvima i člana 82 Zakona o investicionim fondovima, Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda „TREND"AD Podgorica – u postupku transformacije, na II redovnoj sjednici, održanoj dana 01.07.2016. godine, donijela je ODLUKU o prodaji nepokretnosti iz portfelja Fonda.

Zemljište u Beranama:

 • List nepokretnosti br. 1588, KO Polica
 • Kat. Parcela: 81/1 i 81/2, blok 143
 • Površina: 2.500 m2
 • Cijena: 6,30€/m2

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4 Zakona o privrednim društvima i člana 82 Zakona o investicionim fondovima, Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda „TREND" AD Podgorica – u postupku transformacije, na II redovnoj sjednici, održanoj dana 01.07.2016. godine, donijela je ODLUKU o prodaji nepokretnosti iz portfelja Fonda.

Zemljište u Ulcinju:

 1. Prva parcela:
  List nepokretnosti br. 2084, KO Donji Štoj
  Kat. Parcela: 1751/1
  Površina: 77.409 m2
  Cijena: 43,11€/m2
 2. Druga parcela
  List nepokretnosti br. 2121, KO Donji Štoj
  Kat. Parcela: 1112/3, 1113/2, 1114/1, 1115, 1116/2, 1118/2, 1119/15
  Površina: 57.661 m2
  Cijena: 31,27€/m2
 3. Treća parcela
  List nepokretnosti br. 4081, KO Donji Štoj
  Kat. Parcela: 1280/1
  Površina: 25.000 m2
  Cijena: 20,37€/m2