Organi Društva

...učitavanje...

DZU Butterfly Finance

Organi Društva

Organe upravljanja Društva za upravljanje investicionim fondom Butterfly finance AD Podgorica čine Skupština akcionara, Odbor direktora i Izvršni direktor.

Osnivač Društva je Giulio Facchinelli Mazzoleni Berluchi.

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi Predsjednik. Odbor direktora ima tri člana i njih bira Skupština akcionara. Odbor direktora ovlašćen je da:

  • donosi planove, programe rada Društva;
  • donosi mjere poslovne politike Društva;
  • prati poslovanje Društva i daje Izvršnom direktoru smjernice i uputstva za rad, i drugo predviđenom zakonima I opštim aktima Društva..

Članovi Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom Butterfly finance AD Podgorica su:

  • Giulio Facchinelli Mazzoleni Berluchi, predsjednik;
  • Danilo Mirković, član;
  • Aleksandar Stanimirović, član.

Izvršni direktor: Nedeljko Šuškavčević

Poslovanjem Društva rukovodi Izvršni direktor. Izvršni direktor je nadležan i odgovoran za vršenje poslova u okvirima pravila struke i donešenih planova Društva.