O Društvu za upravljanje

...učitavanje...

DZU Butterfly Finance

O Društvu za upravljanje

introDruštvo za upravljanje investicionim fondom Butterfly finance AD Podgorica sa sjedištem u ulici Marka Miljanova 46/17, je osnovano 26.06.2014. godine. Djelatnost Društva je osnivanje, organizovanje, upravljanje i rukovođenje investicionim fondovima.

Društvo za upravljanje investicionim fondom Butterfly finance AD Podgorica je profesionalna multinacionalna kompanija koja upravlja investicionim fondovima:

  • Zatvorenim investicionim fondom Trend AD Podgorica - postupku transformacije koji posluje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11 od 17.11.2011. godine), i
  • Otvorenim investicionim fondom Trend u postupku transformacije koji posluje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11 od 17.11.2011. godine).

Misija Društva jeste aktivno upravljanje fondovima, ostvarivanje kapitalne dobiti kroz kratkoročne i dugoročne pozicije na tržištu kapitala uz minimalni prihvatljivi stepen rizika i kontinuirani rast vrijednosti imovine fondova.
Investitorima, vlasnicima akcija i investicionih jedinica u fondovima, kojima Društvo upravlja nudimo:

  • optimalan portfelj, optimalnu alokaciju kapitala;
  • profesionalni menadžment koji rukovodi fondovima;
  • jasnu i preciznu investicionu strategiju kroz koncentraciju portfelja;
  • edukaciju iz oblasti investicionog menadžmenta.